אודות

רוברטו צימרמן  R.Z.E.E – הנדסה סביבתית.

R.Z.E.E

בסיסה בהוד השרון ופועלת במדינת ישראל ובמדינות שונות בעולם באופן ישיר או באמצעות שותפויות עסקיות.

התמחותה של החברה בתחומים הבאים:

  1. ניטור מים ושפכים, כולל ביצוע מדידות רציפות של ספיקה במובלים גרביטציוניים, מדידה רציפה של פרמטרים פיסיקו-כימיים ודיגום אוטומטי של שפכים.
  2. תכנון ועריכת סקרי שפכים.
  3. תכנון פתרונות שפכים.
  4. עריכת תסקירי השפעה על הסביבה עבור פרויקטים שקשורים בים, בגופי מים טבעיים ומתקני הולכה, שאיבה וטיפול בשפכים.

ההתמחות הבולטת של החברה הנה בתחום "מדידות ספיקה במובלים גרביטציוניים" והיא חלוצה במתן שירותים אלה במדינת ישראל מזה 18שנה.

!You can't manage what you can't measure

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

...חשיבה זורמת

פתרונות חכמים!